Per mei 2016 is de afvalinzameling bij laagbouwhuishoudens gewijzigd

Wat verandert er?

1. PMD-kliko

PMD staat voor Plastic Verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. Deze kunt u vanaf eind april 2016 kwijt in uw grijze kliko. U hoeft het plastic afval met blik en drinkpakken nu niet meer weg te brengen en kunt het aan huis kwijt.

Meer informatie

2. Kleine kliko voor restafval

Omdat u ook metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken bij de plastic verpakkingen doet, houdt u nog minder restafval over. Alle huishoudens (uitgezonderd Centrum en deel Tarthorst, zij gaan restafval verplicht wegbrengen naar een ondergrondse container zie pagina 'Per wijk') krijgen daarom een nieuwe kleine groene kliko met een grijze deksel voor restafval. Deze kliko heeft een volume van 140 liter, dit is hetzelfde formaat als de papierkliko.

Meer informatie

3. 1 x legen per 3 weken en nieuwe inzameldagen

De PMD-, papier en restafvalkliko worden met ingang van de week van 9 mei 2016 eens per 3 weken geleegd. Door de nieuwe PMD-kliko en betere afvalscheiding is er voor deze frequentie gekozen. De GFT-inzameling blijft net zoals nu 2-wekelijks. Vanwege het eens per 3 weken legen wijzigen met ingang woensdag 11 mei 2016 de inzameldagen.

Meer informatie


Een groot deel van het restafval dat wordt weggegooid bestaat nog uit herbruikbare en dus waardevolle grondstoffen. Zeg nou zelf, het is toch best apart dat we die zomaar weggooien?

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt moet worden. In Wageningen zitten we ongeveer op 63% afvalscheiding. Om de norm van 75% te bereiken, moeten we dus aan de bak.