Faq

Bezorging nieuwe restafvalkliko + omstickering grijze kliko naar PMD-kliko

Waarom heeft mijn grijze kliko geen oranje deksel gekregen maar is deze omgestickerd? En waarom zie ik bij sommige andere huishoudens wel een kliko staan met oranje deksel?

Dit heeft te maken met het feit dat na onderzoek bleek dat er in Wageningen circa 6 verschillende type grijze kliko's circuleren. Voor elk van deze kliko's zou een apart soort oranje deksel moeten komen wat de deksel omwisselactie logistiek erg ingewikkeld en duur zou maken. Daarom is besloten de grijze kliko's om te stickeren.

Als uw grijze kliko in de toekomst toe is aan vervanging krijgt u een groene kliko met oranje deksel. Dit is dezelfde kliko als nieuwbouwwoningen in Wageningen nu al krijgen.

Wanneer wordt de nieuwe groene restafvalkliko met grijze deksel bezorgd en wanneer vindt de omstickering van de grijze kliko naar PMD-kliko plaats?

De bezorging van de nieuwe restafvalkliko vindt plaats in de periode van 18 t/m 30 april 2016.  Ongeveer een week van tevoren ontvangt u een brief met de exacte bezorgdatum. Zorg ervoor dat u op deze datum ook uw grijze restafvalkliko buiten voor de voordeur hebt staan, zodat deze omgestickerd kan worden naar PMD-kliko.
Zodra u de nieuwe restafvalkliko hebt ontvangen, kunt u de grijze kliko gaan gebruiken voor PMD-afval (zorg er wel voor dat de grijze kliko leeg is, wacht anders met het apart houden van PMD-afval in de grijze kliko t/m de eerstvolgende inzamelronde van restafval op zaterdag 30 april (vervangende inzameldag ipv Koningsdag 27 april) of woensdag 4 mei). De PMD-kliko wordt voor het eerst geleegd op woensdag 11 mei. Vanaf woensdag 11 mei gaat ook het eens per 3 weken legen van PMD, papier en restafval van start en de nieuwe inzameldagen. Kijk voor de nieuwe inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl of op de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android Phone en Windows Phone 8).

Ik ben vergeten mijn grijze kliko buiten te zetten voor de omstickering naar PMD-kliko. Kan ik de stickers alsnog krijgen?

Bent u vergeten uw grijze kliko buiten te zetten voor de omstickering? Stuur dan een e-mail naar wageningen@acv-groep.nl met uw adresgegevens. ACV stuurt u de stickers dan op.

Waarom is de wat wel / wat niet sticker niet op deksel geplakt ipv op zijkant? Dat is toch veel duidelijker?

De intentie vooraf was inderdaad om de wat wel / wat niet sticker op het deksel te plakken. Alleen bleek dat bij sommige grijze kliko's niet handig te zijn omdat die een deksel hebben met een verhoging daarop.  Als daar stickers op zouden worden geplakt, zouden die snel los laten. Vandaar dat gekozen is de wat wel / wat niet sticker op de zijkant te plakken van de kliko's.

Wat houdt de omstickering van de grijze kliko naar PMD-kliko in?

Op uw grijze kliko worden 2 stickers geplakt: 1 op de voorkant waarop staat ’PMD-afval ‘ (zodat de vuilnismannen weten dat zij de kliko met de juiste afvalsoort legen) en 1 op de zijkant waarop voorbeelden staan van wat wel en wat niet PMD-afval is.

 

Ik heb 2 grijze kliko's. Worden deze nu allebei omgestickerd?

Heeft u twee grijze kliko’s, dan heeft u twee opties:

 1. U houdt de tweede grijze kliko voor uw PMD-afval.  U heeft dan dus 2 PMD-kliko’s. Als dat uw wens is, zet dan de grijze kliko op de afgesproken dag buiten om deze te laten omstickeren.
 2. U wilt maar één PMD-kliko; laat dan de tweede grijze kliko ophalen door ACV.

Wij willen u vragen de bovengenoemde informatie zo spoedig mogelijk aan ons door te geven door een online enquete in te vullen (klik op link). Op deze manier voorkomt u dat u binnenkort met een overbodige tweede PMD-kliko zit. Alvast bedankt!

Restafval alleen nog in de nieuwe groene restafvalkliko met grijze deksel

Let op! Met ingang van woensdag 18 mei worden grijze kliko’s waar restafval in zit niet meer geleegd door ACV. Restafval kunt u vanaf 18 mei alleen nog aanbieden in de nieuwe groene kliko met grijze deksel. Deze kliko heeft hetzelfde formaat als de papierkliko (140 liter). Wilt u toch een grote kliko van 240 liter voor restafval, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. Waarschijnlijk ongeveer € 70 per jaar. De gemeenteraad neemt over de hoogte van deze kosten later dit jaar een besluit.

Wij willen u vragen de bovengenoemde informatie zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via de online enquête www.afvalscheiden-wageningen.nl/2grijzecontainers. Op deze manier voorkomt u dat u binnenkort met een overbodige tweede PMD-kliko zit.

Hoe weet ik welke nieuwe restafvalkliko voor mij is?

Op de nieuwe groene restafvakliko met grijze deksel zit aan de zijkant een sticker met daarop uw adres. Zo weet u dat deze kliko bij uw adres hoort. De firma Kliko zet uw  nieuwe restafvalkliko voor uw deur/oprit neer. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Treft u de kliko aan, zet ze dan zo snel mogelijk op uw perceel.

Waarom ziet de nieuwe restafvalkliko er anders uit dan mijn huidige grijze restafvalkliko?

Afval scheiden wordt steeds groener. Daarom is besloten dat de 4 ACV-gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen gaan werken met dezelfde kleuren kliko's. Dat houdt in: groene romp, de deksel geeft de afvalsoort weer (grijs=restafval, bruin=gft, blauw=papier en oranje= PMD (omdat de Plastic Heroes man deze kleur heeft). Voor zowel vuilnismannen als inwoners is het makkelijk als dezelfde kleur kliko's dezelfde inhoud bevatten.

In Wageningen krijgen huishoudens geen nieuwe PMD-kliko maar wordt de oude grijze kliko hiervoor hergebruikt. Deze krijgt geen oranje deksel (zoals eerder gecommuniceerd) omdat na onderzoek bleek dat er in Wageningen circa 6 verschillende type grijze kliko's circuleren. Voor elk van deze kliko's zou een apart soort oranje deksel moeten komen wat de deksel omwisselactie logistiek erg ingewikkeld en duur zou maken. Daarom is besloten dat uw grijze kliko geen oranje deksel krijgt maar dat op de voorkant en op het deksel een PMD-sticker komt. De GFT-kliko wordt gefaseerd vervangen, dit houdt in dat als uw kliko toe is aan vervanging door bv. schade deze vervangen wordt.

In de brief die ik ontvangen heb staat dat ik op 30 april / 4 mei de volle restafvalkliko voor de deur/oprit moet neerzetten om deze te laten legen. Ik ben echter gewend de kliko op de inzameldag op een speciale verzamelplek / aanbiedplek te zetten.

De informatie in de brief klopt inderdaad niet. U kunt op deze dag uw restafvalkliko op de gebruikelijke verzamelplek / aanbiedplek neerzetten. Onze excuses voor de onjuiste informatie.

Waarom wordt mijn grijze kliko niet omgestickerd nadat deze geleegd is? Nu zit ik straks met een grijze kliko voor PMD-afval waar nog restafval in zit.

In Wageningen worden de restafvalkliko's geleegd op woensdag (afhankelijk van in welke wijk u woont de woensdag in de even of oneven week). Idealiter zou het zijn als de bezorging van de nieuwe restafvalkliko en het omstickeren van de grijze kliko naar PMD-kliko plaatsvond op de woensdag na het legen van de grijze kliko. Dan zou u gelijk kunnen beginnen met het apart houden van PMD-afval in de grijze kliko en restafval in de nieuwe groene kliko met grijze deksel.  

De logistiek gooit echter roet in het eten. Het is namelijk niet mogelijk om enkel op 2 woensdagen bij in totaal 9000 huishoudens de grijze kliko om te stickeren en de nieuwe restafvalkliko te bezorgen. Daarom vindt de omstickering van de PMD-kliko en bezorging van de nieuwe restafvalkliko plaats gedurende 2 weken. Dit betekent dat wij u vragen om op de dag dat u de nieuwe restafvalkliko ontvangt de grijze kliko vol met restafval bij uw deur / oprit neer te zetten voor de omstickering. Daarna haalt u de grijze kliko met restafval en met PMD-stickers weer naar binnen. Vervolgens zet u deze PMD-kliko de week erop nog 1 keer aan de weg met restafval. Na deze inzamelronde kunt u dan echt beginnen met het apart houden van PMD-afval in de grijze kliko en restafval in de nieuwe groene kliko met grijze deksel.

Vandaag is mijn grijze kliko omgestickerd. Het stickerrugpapier is in de grijze kliko gegooid. Hoort dit niet bij het papier?

Stickerrugpapier hoort bij het restafval. Het klopt dus dat dit in uw omgestickerde PMD-kliko is gegooid, want u heeft de mogelijkheid om de grijze omgestickerde kliko nog eenmaal te laten legen met restafval. Afhankelijk van uw adres is dit op zaterdag 30 april (vervangende inzameldag ivm Koningsdag woensdag 27 april) of op woensdag 4 mei. Twijfelt u vaker aan wat wel en wat niet in welke kliko hoort, kijk op www.recyclemanager.nl De Recyclemanager is ook beschikbaar als app.

 

 

(Keuze) nieuwe restafvalkliko

Kan ik nog wisselen van maat restafvalkliko?

In gemeente Wageningen is per mei 2016 de standaard restafvalkliko 140 liter. T/m 22 januari jl. kon u aangeven als u toch een grote 240 liter restafvalkliko wilde (vanaf 2017 betaalt u hiervoor wel circa €70,- per jaar extra aan afvalstoffenheffing voor, tenzij u vanwege een medische reden een grote 240 kliko nodig heeft). U bent over deze mogelijkheid in januari jl. schriftelijk geinformeerd. Op dit moment moet u het doen met de nieuwe kliko die u eind april /begin mei heeft ontvangen In september 2016 komt er tweede 'gemeentebreed' omwisselmoment waarbij u uw restafvalkliko kunt omwisselen voor een ander formaat. U wordt hierover tegen die tijd geinformeerd via deze website, social media en de gemeentepagina. Houd deze communicatiemiddelen dus in de gaten!

Waarom ziet de nieuwe restafvalkliko er anders uit dan mijn huidige grijze restafvalkliko?

Afval scheiden wordt steeds groener. Daarom is besloten dat de 4 ACV-gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen gaan werken met dezelfde kleuren kliko's. Dat houdt in: groene romp, de deksel geeft de afvalsoort weer (grijs=restafval, bruin=gft, blauw=papier en oranje= PMD (omdat de Plastic Heroes man deze kleur heeft). Voor zowel vuilnismannen als inwoners is het makkelijk als dezelfde kleur kliko's dezelfde inhoud bevatten.

In Wageningen krijgen huishoudens geen nieuwe PMD-kliko maar wordt de oude grijze kliko hiervoor hergebruikt. Deze krijgt geen oranje deksel (zoals eerder gecommuniceerd) omdat na onderzoek bleek dat er in Wageningen circa 6 verschillende type grijze kliko's circuleren. Voor elk van deze kliko's zou een apart soort oranje deksel moeten komen wat de deksel omwisselactie logistiek erg ingewikkeld en duur zou maken. Daarom is besloten dat uw grijze kliko geen oranje deksel krijgt maar dat op de voorkant en op het deksel een PMD-sticker komt.

Waarom betaal ik voor een grote kliko meer afvalstoffenheffing per jaar (ca. 70 euro)?

Met deze financiële prikkel willen gemeente en ACV een kleine restafvalkliko stimuleren en een grote restafvalkliko ontmoedigen. De praktijk wijst namelijk uit dat mensen met minder ruimte in de restafvalkliko meer waardevolle grondstoffen als papier, plastic (nu met blik en pak), glas en textiel van het restafval scheiden. Als u om medische redenen een grote kliko nodig heeft voor restafval, dan gelden deze extra kosten niet.

Vanwege medische redenen heb ik een grote 240 liter kliko nodig voor restafval. Gelden de extra kosten voor een grote kliko dan ook?

De extra kosten van 70 euro die verbonden zijn aan een grote restafvalkliko (240 liter) gaan met ingang van 2017 van kracht.  Echter als u om medische redenen een grote restafvalkliko nodig heeft voor restafval, dan gelden deze extra kosten niet.  Bij de aanvraag van de nieuwe grote 240 liter restafvalkliko in januari 2016 heeft u uw contact- en adresgegevens kunnen achterlaten als u vanwege medische redenen een grote restafvalkliko nodig heeft. Later dit jaar, als de speciale regeling ivm medische redenen gemaakt is (dat is deze nu nog niet) neemt de gemeente contact met u op om te horen of u inderdaad gebruik wenst te maken van deze regeling en het in dat geval dan voorleggen van bewijsstukken (bv. een doktersverklaring of een rekening van een apotheek/verzekeraar). Let op: de speciale regeling die op dit moment nog in de maak is bij de gemeente garandeert uw privacy. 

Let op: de speciale regeling die op dit moment nog in de maak is bij de gemeente garandeert uw privacy.  Op dit moment vragen wij enkel uw contactgegevens zodat de gemeente u straks makkelijk kan benaderen.

Als ik een grote 240 liter restafvalkliko deel met mijn buren, hoe zit het dan met de extra kosten van 70 euro voor een grote 240 liter restafvalkliko?

Deze komen dan te vervallen. Beide huishoudens betalen het lage tarief voor afvalstoffenheffing (dat uitgaat van een 140 liter restafvalkliko).

Hoe groot zijn de 140 liter en 240 liter kliko's precies?

Een kleine kliko is 140 liter en is net zo groot als de papiercontainer. Een grote container is 240 liter. De afmetingen van het deksel van een 140 liter container zijn circa 40 x 40 cm. De afmetingen van het deksel van een 240 liter container zijn circa 55 x 55 cm. De kliko's zijn even hoog.

Wanneer krijg ik de nieuwe restafvalkliko?

In opdracht van ACV heeft de firma Kliko in de periode van 18 t/m 30 april de nieuwe restafvalkliko's in Wageningen bezorgd.

Let op: de nieuwe restafvalkliko is groen! De kleur deksel geeft de afvalstroom weer: grijs= restafval.

Hoe zit het met gezinnen met jonge kinderen met veel luierafval?

Het liefst zou de gemeente luiers apart inzamelen en dan apart laten recyclen. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk bij de verwerker. Daarom heeft de gemeente op dit moment geen aparte luierinzameling. Zodra recyclen van luierafval mogelijk is, gaat de gemeente hier weer naar kijken om het apart te kunnen afvoeren. Nu zijn luiers restafval en wat u nu alleen kunt doen bij te weinig capaciteit, is een grotere 240 restafvalkliko nemen. En daar betaalt u dan inderdaad 70 euro meer voor per jaar. Voor luierafval van kinderen maakt de gemeente geen uitzondering.

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat je overhoudt nadat je al het recyclebare afval (ook wel herbruikbare grondstof genoemd) gescheiden hebt ingeleverd, bijvoorbeeld via een gft- of papierkliko, op het afvalbrengstation of in de glas-, textiel of PMD-brengcontainers.

Herbruikbare grondstoffen zijn bijvoorbeeld oud papier, glas, PMD, GFT, textiel, kringloopgoederen, grofvuil, frituurvet, hout, puin, elektrische apparaten, klein chemisch afval et cetera.

Voorbeelden van restafval: asbakresten, vuil papier, incontinentiemateriaal, besmeurd textiel, kattenbakkorrels zonder milieukeurmerk, kauwgom, tissues en volle stofzuigerzakken.

Overigens levert zelfs restafval nog iets op. Want de verbranding hiervan levert warmte en stroom op. Aan deze verbranding zijn echter wel kosten verbonden voor de gemeente. Recylebaar afval daarentegen levert geld op.

Nog meer voorbeelden van restafval:

 • (papieren) inleggers met uitwerpselen
 • As
 • Bakpapier
 • Billendoekjes (baby)
 • CD’s
 • Chipszak
 • Draadjes
 • Elastiekjes
 • Gloeilamp
 • Hydrogel borstpads
 • Incontinentiemateriaal
 • Kaaskorst
 • Kauwgom
 • Keukenpapier (met niet-organisch materiaal zoals motorolie)
 • Koffieverpakking met aluminium laagje
 • Kruidenmixverpakkingen (met zilverfolie binnenkant)
 • Lint (versiering bij inpakken cadeau’s)
 • Medicijnverpakking (blister)
 • Oase
 • Papier om roomboter/margarine
 • Papieren zakdoeken/tissues
 • Pasjes (oude van ANWB bijvoorbeeld)
 • Plakgum
 • Pleisters
 • Rubberen laars (onbruikbaar/kapot)
 • Scheermesjes
 • Scheurzakjes met aluminium binnenkant (bijvoorbeeld Honig/Maggi)
 • Schil van de kaas
 • Schuurspons (gebruikt)
 • Servies (kapot)
 • Sluiting broodzak (breed, wit met ijzerdraad)
 • Spelden
 • Stickervel
 • Stof uit filter van wasdroger
 • Stofzuigerzak (+inhoud)
 • Verband
 • Vuurwerkafval
 • Wattenschijfjes

PMD-kliko

Eens per 3 weken legen van de PMD-kliko is te weinig voor mij. Wat nu?

Veel inwoners ervaren dat het meeste afval nu in de PMD-kliko verdwijnt. Om ervoor te zorgen dat de PMD-kliko minder snel vol zit, adviseren wij u het PMD-afval los in de kliko te gooien. Ook helpt het als u de pakken klein maakt. Heeft u op dit moment een 140 PMD-kliko, dan kunt u een 240 PMD-kliko door een e-mail te sturen naar wageningen@acv-groep.nl. Heeft u een 240 PMD-kliko, dan kunt u PMD-afval eventueel ook nog wegbrengen naar de PMD-brengcontainers bij o.a. supermarkten.

Kan ik een ander formaat PMD-kliko krijgen?

Zie onderstaande antwoord. Let op: woont u in de proefwijken Noordwest of Wageningen Hoog / De Eng, zie dan onderaan.

Wilt u een groter formaat PMD-kliko (240 liter)? Lees dan hier

Wilt u van een kleine naar een grote PMD-kliko, stuur dan een e-mail naar wageningen@acv-groep.nl. Uw kleine grijze PMD-kliko (14o liter) wordt dan omgeruild voor een grote PMD-kliko (240 liter). Deze kliko heeft een groene romp en een oranje deksel.  Gemeente en ACV hebben besloten al voor het inruilmoment van september op dit verzoek in te gaan omdat zij goed scheiden willen stimuleren.

Wilt u een kleiner formaat PMD-kliko (140 liter)? Lees dan hier

Wilt u van een grote naar een kleine PMD-kliko, dan geldt het volgende. In eerste instantie gebruikt u gewoon de oude grijze 240 kliko voor uw PMD-afval. De PMD-kliko wordt eens per 3 weken geleegd. Blijkt uw oude grijze kliko na ervaring te groot voor PMD-afval, dan komt in september 2016 een omwisselmoment waarbij u een kleiner formaat PMD-kliko kunt krijgen. U wordt hier tegen die tijd over geinformeerd.

Let op: woont u in de wijken waar eerder afvalproeven zijn gehouden, Noordwest en Wageningen Hoog, dan kunt u per direct een ander formaat PMD-kliko krijgen omdat u al over ervaring bezit. Stuur hiervoor een e-mail naar wageningen@acv-groep.nl.

Kan ik een 2e PMD-kliko krijgen?

Ja dit kan. Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar wageningen@acv-groep.nl.

Waar staat PMD voor?

PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. Denk hierbij aan plastic flessen, flacons, frisdrankblikjes, soep- en groenteblikken en pakken voor sap, zuivel en drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeft u niet uit te spoelen. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten. Een compleet overzicht van wat wel en wat niet bij het PMD-afval mag vindt u hieronder. Op de brengcontainers bij de supermarkten staat globaal ook wat wel en niet bij het plastic mag. Op de PMD-kliko komt ook een sticker met wat globaal wel en wat niet hierin mag.

 

Wat behoort wel tot PMD-afval?

Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:

 • Plastic tassen, tasjes en broodzakken (zonder papier)
 • Plastic zakken voor etenswaren
 • Folies om tijdschriften en folders
 • Verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels of schroefjes
 • Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
 • Groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
 • Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
 • Deksels van potten pindakaas, chocopasta (Deze mag je ook bij het glas weggooien)
 • Knijpflessen voor sauzen
 • Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 • Flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep
 • Tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta
 • Flessen voor olie en azijn
 • Flessen voor frisdrank, water en zuivel (Statiegeldflessen lever je in bij de supermarkt)
 • Potjes voor gel, medicijnen, vitamines
 • Plastic plantenpotten
 • Plastic tandenstokers
 • Doosjes van wegwerp contactlenzen
 • Netjes van bijvoorbeeld sinaasappels en uien
 • Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.)

Let op: Gebruiksvoorwerpen van hardplastic of speelgoed mogen niet bij het plastic afval. Deze kunnen bij het restafval, het grofvuil of op het afvalbrengstation ingeleverd worden.

Voorbeelden van metalen verpakkingen (blik) zijn:

 • Conservenblikken
 • Frisdrankblikjes
 • Stalen siroopflessen
 • Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
 • Afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers
 • Bierdoppen en frisdrankdopjes
 • Spuitbussen zonder chemisch symbool
 • Blikjes van honden- en kattenvoer
 • Koffiecups (Nespresso koffiecups heeft een aparte inzameling)
 • Waxinelichtcupjes

Voorbeelden van drinkpakken zijn:

 • Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
 • Kartonnen frisdrankpakken
 • Kartonnen pakken voor (karne)melk, vla en yoghurt
 • Kartonnen drinkpakjes
 • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Wat hoort niet bij PMD-afval?

 • Kitkokers
 • Piepschuim
 • Chipsverpakkingen (met aluminium laagje aan de binnenkant)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
 • Hard plastic zoals speelgoed
 • Plastic ‘zomer’ speelgoed zoals luchtbedden, bandjes, ballen
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt.
 • Los karton (doosjes) of ander papier
 • Verpakking met/ van chemische stoffen

Staat uw afvalstof er niet bij en twijfelt u? Raadpleeg dan de Recyclemanager.

Wat mag er wel en niet bij het PMD-afval?

Wat is PMD?
PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), Metalen verpakkingen / Blik (zoals drinkblikjes, conservenblikken en aluminium schaaltjes van vleeswaren) en drinkpakken (zoals van sappen, drank, soep en zuivel). Een groot deel van ons dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) bestaat uit deze drie afvalsoorten, die goed te recyclen zijn en dus grondstoffen zijn voor nieuwe producten.

Wat behoort wel tot PMD-afval?

Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:

 • Plastic tassen, tasjes en broodzakken (zonder papier)
 • Plastic zakken voor etenswaren
 • Folies om tijdschriften en folders
 • Verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels of schroefjes
 • Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
 • Groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
 • Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
 • Deksels van potten pindakaas, chocopasta (Deze mag je ook bij het glas weggooien)
 • Knijpflessen voor sauzen
 • Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 • Flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep
 • Tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta
 • Flessen voor olie en azijn
 • Flessen voor frisdrank, water en zuivel (Statiegeldflessen lever je in bij de supermarkt)
 • Potjes voor gel, medicijnen, vitamines
 • Plastic plantenpotten
 • Plastic tandenstokers
 • Doosjes van wegwerp contactlenzen
 • Netjes van bijvoorbeeld sinaasappels en uien
 • Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes e.d.)

Let op: Gebruiksvoorwerpen van hardplastic of speelgoed mogen niet bij het plastic afval. Deze kunnen bij het restafval, het grofvuil of op het afvalbrengstation ingeleverd worden.

Voorbeelden van metalen verpakkingen (blik) zijn:

 • Conservenblikken
 • Frisdrankblikjes
 • Stalen siroopflessen
 • Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
 • Afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers
 • Bierdoppen en frisdrankdopjes
 • Spuitbussen zonder chemisch symbool
 • Blikjes van honden- en kattenvoer
 • Koffiecups (Nespresso koffiecups heeft een aparte inzameling)
 • Waxinelichtcupjes

Voorbeelden van drinkpakken zijn:

 • Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
 • Kartonnen frisdrankpakken
 • Kartonnen pakken voor (karne)melk, vla en yoghurt
 • Kartonnen drinkpakjes
 • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Wat hoort niet bij PMD-afval?

 • Kitkokers
 • Piepschuim
 • Chipsverpakkingen (met aluminium laagje aan de binnenkant)
 • Scheurzakjes met aluminium binnenkant (bijvoorbeeld Honig/Maggi)
 • Koffieverpakking met aluminium laagje
 • Kruidenmixverpakkingen (met zilverfolie binnenkant)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
 • Hard plastic zoals speelgoed
 • Plastic ‘zomer’ speelgoed zoals luchtbedden, bandjes, ballen
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt.
 • Los karton (doosjes) of ander papier
 • Verpakking met/ van chemische stoffen

Twijfelt u of iets bij PMD hoort? Raadpleeg dan het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of de app 'Afvalwijzer'. Ook staan tegenwoordig op steeds meer verpakkingen de logo's van de Weggooiwijzer. Deze symbolen geven ook uitleg over in welke bak of zak het product hoort.

Hoe vaak en wanneer wordt mijn PMD-container geleegd?

De PMD-kliko wordt vanaf mei eens per 3 weken geleegd.  De eerste inzamelronde is woensdag 11 mei. U kunt de PMD-inzameldata vanaf medio april ook vinden op www.mijnafvalwijzer.nl en de app ‘Afvalwijzer’ (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone). U kunt ook een herinnering instellen zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Blijven de brengcontainers voor Plastic (+ blik + drinkpakken) bij oa supermarkten staan?

Jazeker. Deze blijven staan voor de hoogbouw of voor laagbouwbewoners als hun PMD-kliko vol zit.

Wat voor zakken gebruik in in de PMD-kliko?

Heeft u een PMD-kliko dan adviseren wij u het PMD-afval los in de kliko te gooien.  Zakken hebben namelijk weleens de neiging om te blijven plakken bij het legen van de PMD-kliko door ACV.

Wilt u toch zakjes gebruiken, gebruik dan van die doorzichtige. 

Wat gebeurt er met het PMD-afval?

Een sorteermachine kan plastic, blik en drinkpakken goed van elkaar scheiden. Plastic is gronstof voor nieuwe plastic flessen, speelgoed en mobieltjes. Van drinkpakken kunnen we tegenwoordig kantoorbenodigdheden en karton maken. Blik wordt nieuw blik. Meer informatie en filmpjes vindt u hier.

Waarom is de wat wel / wat niet sticker niet op deksel geplakt ipv op zijkant? Dat is toch veel duidelijker?

De intentie vooraf was inderdaad om de wat wel / wat niet sticker op het deksel te plakken. Alleen bleek dat bij sommige grijze kliko's niet handig te zijn omdat die een deksel hebben met een verhoging daarop.  Als daar stickers op zouden worden geplakt, zouden die snel los laten. Vandaar dat gekozen is de wat wel / wat niet sticker op de zijkant te plakken van de kliko's.

Wanneer is de eerste PMD-inzamelronde van de grijze kliko?

De grijze PMD-kliko wordt voor het eerst geleegd op woensdag 11 mei. Het nieuwe inzamelschema dat ingaat op woensdag 11 mei kunt u vanaf medio april bekijken op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windows 8 phone). U kunt ook een herinnering via e-mail of app instellen zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Kan ik de PMD-kliko delen met buren?

Nee. Dit kan niet. Alle huishoudens krijgen een PMD-kliko.

De gemeente heeft bewust gekozen voor een kliko voor PMD-afval voor alle huishoudens. De praktijk wijst uit dat een kliko de beste scheiding oplevert. Met een kliko wordt 3x zoveel plastic, blik en pak opgehaald dan wanneer inwoners het wegbrengen.
Alle huishoudens (laagbouw) hebben daarom straks vier kliko's in de tuin. Wij begrijpen dat dit even wennen is. Maar de proeven in Noordwest en Wageningen Hoog / De Eng wezen uit dat bewoners dit prettiger vonden dan de andere alternatieven (bv. dat alle inwoners verplicht restafval moeten wegbrengen). Er zijn ook bewoners die een kliko toch prettiger vinden dan het afval binnenshuis of in de schuur te bewaren. Het is net als met de papierkliko even lastig een geschikte plek te vinden, maar is deze eenmaal gevonden, dan is het gemak groot. Om mensen met een perceel kleiner dan 150 m2 of geen tuin die 4 kliko's te veel vinden tegemoet te komen is hen in januari 2016 de keuze geboden om de grijze restafvalcontainer in te leveren / te weigeren en restafval te brengen naar de dichtsbijzijnde ondergrondse brengcontainer in de wijk. Kliko's delen met buren was ook een mogelijkheid. Heeft u in januari geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan kan dit in september 2016 alsnog als er een 2e omwisselmoment komt.

Ervaringen van andere gemeenten leren dat door de nieuwe PMD-kliko en door (betere) afvalscheiding er maar weinig restafval overblijft.

Waarom een kliko voor PMD-afval, wegbrengen bevalt me prima.

De praktijk wijst uit dat een kliko de beste scheiding oplevert. Met een kliko wordt 3x zoveel plastic, blik en pak opgehaald dan wanneer inwoners het wegbrengen.

Ik wil geen PMD-kliko.

De gemeente heeft bewust gekozen voor een kliko voor PMD-afval. De praktijk wijst uit dat een kliko de beste scheiding oplevert. Met een kliko wordt 3x zoveel plastic, blik en pak opgehaald dan wanneer inwoners het wegbrengen.
Alle huishoudens (laagbouw) hebben daarom straks vier kliko's in de tuin. Wij begrijpen dat dit even wennen is. Maar de proeven in Noordwest en Wageningen Hoog / De Eng wezen uit dat bewoners dit prettiger vonden dan de andere alternatieven (bv. dat alle inwoners verplicht restafval moeten wegbrengen). Er zijn ook bewoners die een kliko toch prettiger vinden dan het afval binnenshuis of in de schuur te bewaren. Het is net als met de papierkliko even lastig een geschikte plek te vinden, maar is deze eenmaal gevonden, dan is het gemak groot. Om mensen met een perceel kleiner dan 150 m2 of geen tuin die 4 kliko's te veel vinden tegemoet te komen is hen in januari 2016 de keuze geboden om de grijze restafvalcontainer in te leveren / te weigeren en restafval te brengen naar de dichtsbijzijnde ondergrondse brengcontainer in de wijk. Kliko's delen met buren was ook een mogelijkheid. In september komt een 2e omwisselmoment waarbij u alsnog van bovenstaande keuzes gebruik kunt maken als u dat bij nader inzien toch wenst.

Ervaringen van andere gemeenten leren dat door de nieuwe PMD-kliko en door (betere) afvalscheiding er maar weinig restafval overblijft en dat u 1 tot 2 keer per week een zak restafval moet wegbrengen.


Let op: de restafvaliko inleveren / weigeren of delen met buren kan alleen voor huishoudens met een perceel kleiner dan 150 m2 in 'compacte' wijken. Lees hier meer over op deze website op de pagina 'Wat verandert?'

Waarom wordt voor het PMD-afval mijn oude grijze kliko gebruikt en krijg ik niet gewoon een nieuwe 4e kliko voor PMD?

Dit heeft ermee te maken dat besloten is dat een kleine restafvalkliko in Wageningen de standaard wordt. Nu is de standaard een grote. Een nieuwe restafvalkliko was dus sowieso nodig. Ook als het gaat om recycling van kliko's geven gemeente en ACV graag het goede voorbeeld. Daarom worden de grijze kliko's hergebruikt voor het PMD-afval. De gemeente verwacht dat een kleine kliko voor restafval voldoende groot is. Door de extra hoeveelheid metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken houdt u namelijk weinig restafval over. Daarnaast wordt u met een kleine kliko extra uitgedaagd om (nog beter) afval te scheiden.

Wanneer krijgt mijn grijze kliko een oranje deksel?

Dit gaat niet door. In plaats hiervan krijgt uw grijze kliko op de voorkant een sticker waarop staat 'PMD' (dit is zodat de vuilnismannen van ACV weten dat zij de kliko met het juiste afval legen) en op de zijkant een sticker waarop staat wat wel en wat niet PMD is (dit is handig voor u). Deze bestickering vindt plaats in maart/april2016 naar alle waarschijnlijkheid tegelijk met het bezorgen van de nieuwe restafvalkliko. U ontvangt tegen die tijd hier nog meer informatie over. 

De reden dat uw grijze kliko geen oranje deksel krijgt (zoals eerder gecommuniceerd) is dat na onderzoek bleek dat er in Wageningen circa 6 verschillende type grijze kliko's circuleren. Voor elk van deze kliko's zou een apart soort oranje deksel moeten komen wat de deksel omwisselactie logistiek erg ingewikkeld en duur zou maken. Daarom is besloten dat uw grijze kliko ipv daarvan wordt omgestickerd naar PMD-kliko.

Waarom heeft mijn grijze kliko geen oranje deksel gekregen maar is deze omgestickerd? En waarom zie ik bij sommige andere huishoudens wel een kliko staan met oranje deksel?

Dit heeft te maken met het feit dat na onderzoek bleek dat er in Wageningen circa 6 verschillende type grijze kliko's circuleren. Voor elk van deze kliko's zou een apart soort oranje deksel moeten komen wat de deksel omwisselactie logistiek erg ingewikkeld en duur zou maken. Daarom is besloten de grijze kliko's om te stickeren.

Als uw grijze kliko in de toekomst toe is aan vervanging krijgt u een groene kliko met oranje deksel. Dit is dezelfde kliko als nieuwbouwwoningen in Wageningen nu al krijgen.

Eens per 3 weken en nieuwe inzameldagen

Wat zijn de nieuwe inzameldagen per woensdag 11 mei 2016?

Per woensdag 11 mei worden de PMD-, papier en restafvalkliko eens per 3 weken geleegd (elke woensdag 1 van deze kliko's).

Eerste 2 inzameldata PMD-, papier en restafvalkliko:

 • PMD-kliko: woensdag 11 mei, woensdag 1 juni
 • Restafvalkliko: woensdag 18 mei, woensdag 8 juni
 • Papierkliko: woensdag 25 mei, woensdag 15 juni (overdag!)

De GFT-kliko wordt met ingang van woensdag 11 mei 2-wekelijks geleegd op vrijdag. Afhankelijk van in welke wijk u woont in de even of oneven week.

U kunt het gehele nieuwe inzamelschema vinden op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl of de app ‘Afvalwijzer’ (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android Phone en Windows Phone 8). U kunt ook een herinnering instellen via e-mail of app zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Hoe vaak worden mijn vier kliko’s geleegd met ingang van woensdag 11 mei 2016?

Per woensdag 11 mei worden de PMD-, papier en restafvalkliko eens per 3 weken geleegd (elke woensdag 1 van deze kliko's).

Eerste 2 inzameldata PMD-, papier en restafvalkliko:

 • PMD-kliko: woensdag 11 mei, woensdag 1 juni
 • Restafvalkliko: woensdag 18 mei, woensdag 8 juni
 • Papierkliko: woensdag 25 mei, woensdag 15 juni (overdag!)

De GFT-kliko wordt met ingang van woensdag 11 mei 2-wekelijks geleegd op vrijdag. Afhankelijk van in welke wijk u woont in de even of oneven week.

U kunt het gehele nieuwe inzamelschema vinden op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl of de app ‘Afvalwijzer’ (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android Phone en Windows Phone 8). U kunt ook een herinnering instellen via e-mail of app zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Wanneer is de eerste PMD-inzamelronde van de grijze kliko?

De grijze PMD-kliko wordt voor het eerst geleegd op woensdag 11 mei. Het nieuwe inzamelschema dat ingaat op woensdag 11 mei kunt u vanaf medio april bekijken op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windows 8 phone). U kunt ook een herinnering via e-mail of app instellen zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Wanneer is de eerste inzamelronde van de nieuwe groene restafvalkliko met grijze deksel?

De nieuwe groene kliko met grijze deksel voor restafval wordt voor het eerst geleegd op woensdag 18 mei. Het nieuwe inzamelschema dat ingaat op woensdag 11 mei kunt u per direct bekijken op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windows 8 phone). U kunt ook een herinnering via e-mail of app instellen zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Waarom wijzigen de inzameldagen?

Vanwege het eens per 3 weken legen moet ACV de ophaalroutes aanpassen. Daarom wijzigen de inzameldagen. Deze nieuwe inzameldagen gaan met ingang van woensdag 11 mei 2016 in.

Waarom wordt mijn papierkliko voortaan overdag geleegd?

Tot op heden werd uw papierkliko geleegd door vrijwilligers van papierverenigingen. ACV zet echter steeds vaker zijladervuilnisauto's in (vuilnisauto's met een mechanische grijparm) waardoor de vrijwilligers niet meer nodig zijn. ACV gaat daarom nu overdag zelf de papierkliko's legen op woensdag. Gemeente, verenigingen en ACV zijn blij een andere mogelijkheid gevonden te hebben waarmee de verenigingen hun inkomsten behouden. Zij gaan namelijk per zaterdag 14 mei a.s. rolcontainers met oud papier legen. Deze containers staan bij flats en worden geleegd met achterladers, de traditionele vuilniswagens waarbij vuilnismannen achterop staan. ACV leegt nog geen rolcontainers met zijladervuilnisauto’s.

 

Kan ik ook een papieren afvalkalender krijgen?

Dat kan. Wij adviseren u echter gebruik te maken van de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de app 'Afvalwijzer' omdat deze altijd actueel is.
Wilt u toch een papieren kalender, check dan regelmatig de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl / de app 'Afvalwijzer' op wijzigingen.
U kunt een papieren afvalkalender opvragen bij ACV via wageningen@acv-groep.nl of via 0318 648 160.

Gaan de containers niet stinken of ongedierte aantrekken als ze maar één keer in de drie weken worden geleegd?

1.Etensresten, groente- en fruitafval geven het meeste stank. Door deze goed te scheiden en in de GFT-container te doen, wordt dit wel één keer in de twee weken afgevoerd.

2.Bepaald afval kan overlast geven, zoals luiers en incontinentiemateriaal. Door dit in een plastic zak dicht te knopen kan overlast beperkt worden.

3. De containers uit de zon plaatsen.

4. Slim weggooien. Plastic vlees- of visverpakkingen kunt u bijvoorbeeld dichtknopen in in een broodzak of ander plasticzakje dat u toch al weggooit. Bij drinkpakken na het platvouwen het dopje er weer opdraaien, zodat de verpakking dicht is.

Voor meer tips tegen stankoverlast zie deze website pagina 'tips'.

(nog) Beter afval scheiden / afval voorkomen

Hebben jullie tips voor (nog) beter afval scheiden of nog beter voor het voorkomen van afval?

Jazeker. Kijk op deze website op de pagina 'Tips'.

Welke afvalstromen worden vaak verkeerd aangeboden?

1. Etensresten/bereid voedsel: geen restafval maar gft

2. Lege wc-rolletjes, kartonnen verpakkingen:  geen restafval maar oud papier

3. Keukenrol/papieren zakdoekjes: geen oud papier maar restafval

4. Kleding met gaten, scheuren of vlekken (geen olie/verf): geen restafval maar textielbak

5. Chipszakken: geen PMD maar restafval

6. Leren tas/schoenen: geen restafval maar textielbak

7. Gordijnen/beddegoed: geen restafval maar textielbak

8. Kleine apparaten (mobiele telefoon, elektrische tandenborstel): geen restafval maar afvalbrengstation, milieubus of elektronicazaak en Gamma.

9. Piepschuim: geen PMD maar afvalbrengstation

10. Spaarlampen/LED-lampen: geen restafval maar afvalbrengstation, milieubus of supermarkten, elektronicazaken, Blokker en Gamma.

 

Twijfelt u waar uw afval hoort? Raadpleeg dan het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of de app 'Afvalwijzer'.

Wat zijn de voordelen van afval scheiden?

1.we sparen daarmee grondstoffen

2.het is goedkoper, papier levert bijvoorbeeld geld op terwijl restafval verbranden geld kost

3.het levert werkgelegenheid in leerwerktrajecten: het sorteren van textiel en het demonteren van elektrische apparaten gebeurt in de regio

4.het draagt bij aan een circulaire economie

5.het draagt bij aan het beperken van de CO2- uitstoot

Ik weet niet goed welk afval in welke container moet.

Twijfelt u waar uw afval hoort? Raadpleeg dan het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of de app 'Afvalwijzer'. Op die manier weet u direct welk afval in welke bak moet.

Wat gebeurt er als mensen moedwillig afval in de verkeerde kliko doen?

Daardoor kunnen grondstoffen niet of minder goed gerecycled worden. Dat is zonde en daarom controleren we hierop . Op het dumpen van afval of moedwillige verkeerd aanbieden staat een boete van €90,-. Check bij twijfel het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of de app 'Afvalwijzer'. Zo voorkomt u het verkeerd aanbieden van afval.

Waarom moet ik afval scheiden. Het komt toch allemaal op 1 hoop?

Het afval dat Wageningers gescheiden aanbieden wordt ook gescheiden afgevoerd en verwerkt! Het is dus beter voor het milieu om het afval goed te scheiden. Kijk hier voor meer informatie wat met het gescheiden afval gebeurt.

Algemeen

Kan ik meerdere afvalpassen krijgen?

Nee, dit kan niet. De regel is dat 1 adres 1 afvalpas ontvangt.

Ik heb geen afvalpas, waar kan ik deze aanvragen?

Alle huishoudens in Wageningen hebben in 2012 een afvalpas ontvangen voor het afvalbrengstation. Deze zelfde pas kunt u gebruik voor de ondergrondse container.
Afvalpas kwijt of beschadigd? Vraag een nieuwe online aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen.

Per eind april 2016 wijzigt de afvalinzameling bij laagbouwhuishoudens in Wageningen, wat houden deze wijzigingen in?

Wat de algemene wijzigingen in de afvalinzameling zijn, leest u op deze website op de pagina 'Wat verandert?'.  

Wat houden de wijzigingen in voor mijn wijk?

Bekijk de wijzigingen die voor uw wijk gelden op deze website op de pagina 'Per wijk'.

Waar kan ik mijn inzameldagen vinden?

U kunt de inzameldagen vinden op www.mijnafvalwijzer.nl of de app ‘Afvalwijzer’ (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone 8). U kunt ook een herinnering instellen via e-mail of app zodat u weet wanneer ACV welke kliko komt legen.

Kan ik een grotere GFT- of papierkliko krijgen?

Neem contact op met ACV via wageningen@acv-groep.nl om de mogelijkheden op uw adres te bespreken.

Ik wil geen 4 kliko's, kan ik de papierkliko inleveren?

Gemeente en ACV realiseren zich dat een vierde kliko voor mensen met een kleine tuin lastig kan zijn. Maar, veel bewoners vragen hier toch om en vinden een kliko toch prettiger dan het afval binnenshuis of in de schuur te bewaren. Het is net als met de papierkliko even lastig een geschikte plek te vinden, maar is deze eenmaal gevonden, dan is het gemak groot.  Daarom is ons voorstel dat u de papierkliko niet gelijk inlevert, maar eerst ervaring opdoet met 4 kliko’s. Bevalt dat echt niet, dan komt er in september 2016 een kliko wisselactie waarbij u de papierkliko alsnog kunt inleveren. De gemeente en ACV hebben op deze manier ook de kans om klikowisselactie's te bundelen in plaats van voor elk verzoek een aparte actie te moeten ondernemen wat organisatorisch en financieel niet efficient is en wat ook voorkomt dat adressen tussen wal en schip raken. Voor de maand september is gekozen omdat op die manier mensen a) de kans hebben gehad om voldoende ervaring op te doen met de nieuwe afvalinzameling en b) dan de zomerperiode voorbij is waarin de kans bestaat dat huishoudens die maatwerkverzoeken hebben gedaan (zoals het inleveren van de papierkliko) op vakantie zijn.
Overigens is het ook zo dat de praktijk uitwijst dat in gemeenten waar inwoners afval wegbrengen dit minder grondstoffen (papier, GFT, PMD) oplevert dan gemeenten waar afval via kliko’s wordt ingezameld. Ook om die reden hebben wij liever niet dat inwoners de papierkliko inleveren.

 

Binnenstad (centrum) / deel Tarthorst met hofjes

Ik woon in het deel van Tarthorst dat verplicht restafval moet wegbrengen vanaf eind april. Van welke ondergrondse container(s) voor restafval kan ik gebruik maken?

U heeft een brief van gemeente en ACV ontvangen over de locatie waar u gebruik van kunt maken. 
De afvalpas heeft u al in bezit (voor toegang tot het afvalbrengstation). Afvalpas kwijt of defect? Vraag online een nieuwe afvalpas aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen. Een nieuwe afvalpas kost normaalgesproken € 17,50 maar is ivm de wijzigingen afvalinzameling tijdelijk gratis. De oude afvalpas wordt geblokkeerd zodra u een nieuwe afvalpas ontvangt

Waar in de binnenstad / Tarthorst staan ondergrondse containers voor restafval?

De locaties van de ondergrondse containers in de binnenstad en Tarthorst kunt u hier bekijken.

Ik woon in de binnenstad. Van welke ondergrondse container(s) voor restafval kan ik gebruik maken?

Als u in de binnenstad woont, mag u gebruik maken van alle ondergrondse containers voor restafval. De locaties vindt u hier. De afvalpas heeft u al in bezit (voor toegang tot het afvalbrengstation). Afvalpas kwijt of defect? Vraag online een nieuwe afvalpas aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen. Een nieuwe afvalpas kost normaalgesproken € 17,50 maar is ivm de wijzigingen afvalinzameling tijdelijk gratis. De oude afvalpas wordt geblokkeerd zodra u een nieuwe afvalpas ontvangt.

 

Wanneer wordt mijn grijze kliko omgestickerd naar PMD-kliko en per wanneer moet ik gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor restafval?

Woont u in de binnenstad, dan wordt uw grijze kliko op woensdag 20 april omgestickerd naar PMD-kliko. Vanaf dan kunt u voor uw restafval gebruik maken van 1 van de ondergrondse containers in de binnenstad.
Woont u in het deel van de Tarthorst met hofjes, dan wordt uw grijze kliko op zaterdag 30 april omgestickerd naar PMD-kliko. Vanaf deze datum kunt u gebruik maken van de ondergrondse container die in de brief staat die u van gemeente en ACV medio april ontvangt over de wijzigingen in de afvalinzameling. Uw PMD-kliko wordt op woensdag 11 mei voor de eerste keer door ACV geleegd.

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat je overhoudt nadat je al het recyclebare afval (ook wel herbruikbare grondstof genoemd) gescheiden hebt ingeleverd, bijvoorbeeld via een gft- of papierkliko, op het afvalbrengstation of in de glas-, textiel of PMD-brengcontainers.

Herbruikbare grondstoffen zijn bijvoorbeeld oud papier, glas, PMD, GFT, textiel, kringloopgoederen, grofvuil, frituurvet, hout, puin, elektrische apparaten, klein chemisch afval et cetera.

Voorbeelden van restafval: asbakresten, vuil papier, incontinentiemateriaal, besmeurd textiel, kattenbakkorrels zonder milieukeurmerk, kauwgom, tissues en volle stofzuigerzakken.

Overigens levert zelfs restafval nog iets op. Want de verbranding hiervan levert warmte en stroom op. Aan deze verbranding zijn echter wel kosten verbonden voor de gemeente. Recylebaar afval daarentegen levert geld op.

Nog meer voorbeelden van restafval:

 • (papieren) inleggers met uitwerpselen
 • As
 • Bakpapier
 • Billendoekjes (baby)
 • CD’s
 • Chipszak
 • Draadjes
 • Elastiekjes
 • Gloeilamp
 • Hydrogel borstpads
 • Incontinentiemateriaal
 • Kaaskorst
 • Kauwgom
 • Keukenpapier (met niet-organisch materiaal zoals motorolie)
 • Koffieverpakking met aluminium laagje
 • Kruidenmixverpakkingen (met zilverfolie binnenkant)
 • Lint (versiering bij inpakken cadeau’s)
 • Medicijnverpakking (blister)
 • Oase
 • Papier om roomboter/margarine
 • Papieren zakdoeken/tissues
 • Pasjes (oude van ANWB bijvoorbeeld)
 • Plakgum
 • Pleisters
 • Rubberen laars (onbruikbaar/kapot)
 • Scheermesjes
 • Scheurzakjes met aluminium binnenkant (bijvoorbeeld Honig/Maggi)
 • Schil van de kaas
 • Schuurspons (gebruikt)
 • Servies (kapot)
 • Sluiting broodzak (breed, wit met ijzerdraad)
 • Spelden
 • Stickervel
 • Stof uit filter van wasdroger
 • Stofzuigerzak (+inhoud)
 • Verband
 • Vuurwerkafval
 • Wattenschijfjes

Hoe open ik een ondergrondse container?

U heeft uw afvalpas nodig om de ondergrondse afvalcontainer te openen. In deze handleiding leest u hoe dit in zijn werk gaat. De afvalpas heeft u al in bezit (voor toegang tot het afvalbrengstation). Afvalpas kwijt of defect? Vraag online een nieuwe afvalpas aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen. Een nieuwe afvalpas kost normaalgesproken € 17,50 maar is ivm de wijzigingen afvalinzameling tijdelijk gratis. De oude afvalpas wordt geblokkeerd zodra u een nieuwe afvalpas ontvangt

Er is een storing met de ondergrondse container, wat moet ik doen?

Is er een technische storing is of zit er een zak klem waardoor de container niet meer open kan, meld dit bij ACV via 0318 648 160 of per e-mail info@acv-groep.nl. ACV zorgt ervoor dat de storing binnen één werkdag wordt opgelost. Als er een storing is, vragen we u om de zak(ken) weer mee te nemen naar uw woning en in de brengcontainer te gooien als de storing is verholpen. Op deze manier houdt u uw buurt schoon en netjes.

Ik heb geen afvalpas, waar kan ik deze aanvragen?

Alle huishoudens in Wageningen hebben in 2012 een afvalpas ontvangen voor het afvalbrengstation. Deze zelfde pas kunt u gebruiken voor de ondergrondse container.
Afvalpas kwijt of beschadigd? Vraag een nieuwe online aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen.

Een afvalpas kost 17.50 euro.

Ik woon in de binnenstad of het deel van Tarthorst met hofjes, wat wijzigt er voor mij?

Ook voor huishoudens in het zuidelijke deel van de Tarthorst (deel van de Tarthorst met hofjes, wilt u weten of u behoort tot het zuidelijke deel van de Tarthorst, kijk dan op deze website op de pagina 'Per wijk'.) en de binnenstad (centrumgebied) geldt dat hun restafvalkliko vanaf april 2016 bestemd is voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. Echter is besloten dat deze huishoudens geen nieuwe restafvalkliko krijgen maar restafval moeten gaan brengen naar een toegewezen ondergrondse container in de buurt (het kan zijn dat deze container nog nieuw wordt geplaatst, kijk hiervoor hier). Dit komt omdat de ruimte in deze gebieden zo beperkt is dat het neerzetten van kliko's bij huis en op straat nu al een probleem is laat staan met een extra kliko.  Het kan zijn dat u vindt dat u wel ruimte heeft voor kliko's maar de gemeente kan geen uitzondering voor u maken in die zin dat  u uw restafvalkliko  houdt. Want het is ook niet efficiënt als de vuilnisauto enkel naar de binnenstad / Tarthorst rijdt om een paar kliko's te legen. Daarnaast wil de gemeente ook graag verkeer in de binnenstad beperken. De ondergrondse container moet wel vaker geleegd worden maar de andere kant is dat het legen van kliko’s een veel langere tijdsbeslag legt op de binnenstad. In het voorjaar van 2016 wordt u verder geinformeerd over de ondergrondse container voor restafval waar u gebruik van dient te gaan maken.

Wanneer is het besluit genomen dat ik geen nieuwe restafvalkliko krijg maar dit moet gaan wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt?

Dit besluit is in april 2015 genomen door de gemeenteraad. Daarna heeft het besluit t/m 9 juli 2015 ter inzage gelegen.

Ik heb best ruimte voor 4 kliko's, waarom moet ik dan toch verplicht restafval gaan wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt?

Uiteraard heeft u gelijk dat er ongetwijfeld woningen zijn die wel ruimte hebben voor 4 kliko,s maar in het algemeen geldt dat de meeste woningen in de binnenstad / Tarthorst gedeelte met hofjes dit niet hebben. Daarom is besloten dat alle woningen in de binnenstad / Tarhorst gedeelte met hofjes de restafvalkliko inleveren. De reden hiervoor is niet alleen dat niet alle woningen ruimte hebben voor 4 kliko's, maar ook omdat het niet efficiënt is als de vuilnisauto enkel naar de binnenstad / Tarthorst rijdt om een paar kliko's te legen. Daarnaast wil de gemeente ook graag verkeer in de binnenstad beperken. De ondergrondse container moet wel vaker geleegd worden maar de andere kant is dat het legen van kliko’s een veel langere tijdsbeslag legt op de binnenstad.

Ondergrondse brengcontainers restafval & afvalpas

Kan ik meerdere afvalpassen krijgen?

Nee, dit kan niet. De regel is dat 1 adres 1 afvalpas ontvangt.

Ik wil graag gebruik maken van een andere ondergrondse container. Kan dat?

Stuur een e-mail naar wageningen@acv-groep.nl met daarin de locatie van de ondergrondse container waar u gebruik van wenst te maken. Dan bekijken wij de mogelijkheden.

Ik heb geen afvalpas, waar kan ik deze aanvragen?

Alle huishoudens in Wageningen hebben in 2012 een afvalpas ontvangen voor het afvalbrengstation. Deze zelfde pas kunt u gebruiken voor de ondergrondse container.
Afvalpas kwijt of beschadigd? Vraag een nieuwe online aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen.

Waar kan ik de locaties van alle ondergrondse brengcontainers voor restafval in Wageningen bekijken (dus zowel degene die al jaren staan als de dit jaar nieuw geplaatste)?

Dat kan hier.

Wanneer zijn de de definitieve locaties van de ondergrondse brengcontainers voor restafval bekend?

Deze zijn inmiddels bekend. Klik hier voor meer informatie.

Welke uitgangspunten heeft gemeente gehanteerd bij de bepaling van de plekken van de nieuwe ondergrondse containers?

Bij de locatiebepaling is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: een acceptabele loopafstand, de bereikbaarheid voor de vuilniswagen, ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) in zoverre bekend en zo veel mogelijk behoud van openbare ruimte (groen, parkeerplaatsen etcetera).

Wanneer worden de 23 nieuwe ondergrondse containers in Wageningen geplaatst?

Deze worden in de periode van 7 t/m 26 maart geplaats. Meer info hierover vindt u hier.

Er is een storing met de ondergrondse container, wat moet ik doen?

Is er een technische storing is of zit er een zak klem waardoor de container niet meer open kan, meld dit bij ACV via 0318 648 160 of per e-mail info@acv-groep.nl. ACV zorgt ervoor dat de storing binnen één werkdag wordt opgelost. Als er een storing is, vragen we u om de zak(ken) weer mee te nemen naar uw woning en in de brengcontainer te gooien als de storing is verholpen. Op deze manier houdt u uw buurt schoon en netjes.

Hoe open ik een ondergrondse container?

U heeft uw afvalpas nodig om de ondergrondse afvalcontainer te openen. In deze handleiding ziet u hoe dit in zijn werk gaat. De afvalpas heeft u al in bezit (voor toegang tot het afvalbrengstation). Afvalpas kwijt of defect? Vraag online een nieuwe afvalpas aan via www.acv-groep.nl/afvalpaswageningen. De oude afvalpas wordt geblokkeerd zodra u een nieuwe afvalpas ontvangt.

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat je overhoudt nadat je al het recyclebare afval (ook wel herbruikbare grondstof genoemd) gescheiden hebt ingeleverd, bijvoorbeeld via een gft- of papierkliko, op het afvalbrengstation of in de glas-, textiel of PMD-brengcontainers.

Herbruikbare grondstoffen zijn bijvoorbeeld oud papier, glas, PMD, GFT, textiel, kringloopgoederen, grofvuil, frituurvet, hout, puin, elektrische apparaten, klein chemisch afval et cetera.

Voorbeelden van restafval: asbakresten, vuil papier, incontinentiemateriaal, besmeurd textiel, kattenbakkorrels zonder milieukeurmerk, kauwgom, tissues en volle stofzuigerzakken.

Overigens levert zelfs restafval nog iets op. Want de verbranding hiervan levert warmte en stroom op. Aan deze verbranding zijn echter wel kosten verbonden voor de gemeente. Recylebaar afval daarentegen levert geld op.

Nog meer voorbeelden van restafval:

 • (papieren) inleggers met uitwerpselen
 • As
 • Bakpapier
 • Billendoekjes (baby)
 • CD’s
 • Chipszak
 • Draadjes
 • Elastiekjes
 • Gloeilamp
 • Hydrogel borstpads
 • Incontinentiemateriaal
 • Kaaskorst
 • Kauwgom
 • Keukenpapier (met niet-organisch materiaal zoals motorolie)
 • Koffieverpakking met aluminium laagje
 • Kruidenmixverpakkingen (met zilverfolie binnenkant)
 • Lint (versiering bij inpakken cadeau’s)
 • Medicijnverpakking (blister)
 • Oase
 • Papier om roomboter/margarine
 • Papieren zakdoeken/tissues
 • Pasjes (oude van ANWB bijvoorbeeld)
 • Plakgum
 • Pleisters
 • Rubberen laars (onbruikbaar/kapot)
 • Scheermesjes
 • Scheurzakjes met aluminium binnenkant (bijvoorbeeld Honig/Maggi)
 • Schil van de kaas
 • Schuurspons (gebruikt)
 • Servies (kapot)
 • Sluiting broodzak (breed, wit met ijzerdraad)
 • Spelden
 • Stickervel
 • Stof uit filter van wasdroger
 • Stofzuigerzak (+inhoud)
 • Verband
 • Vuurwerkafval
 • Wattenschijfjes

Waar kan ik de conceptlocaties van de ondergrondse containers die nieuw geplaatst worden in Wageningen vinden?

Zie hier.

Proefwijken Wageningen Hoog / De Eng & Noordwest

Kan ik een 2e PMD-kliko krijgen?

Ja dit kan. Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar wageningen@acv-groep.nl.

Ik woon in Wageningen Hoog. Wat gebeurt er met mijn oude restafvalkliko?

Restafvalkliko's ouder dan 25 jaar worden geshredderd (vermalen) en gebruikt om nieuwe kliko’s van te maken.  Als uw restafvalkliko relatief nieuw is, wordt deze op een ander adres hergebruikt. 

Ik woon in Noordwest. Wanneer worden de plastic stickers op mijn container vervangen door PMD-stickers?

Op maandag 25 april, na het legen van uw plastic container, worden de plastic stickers op uw grijze kliko vervangen door PMD-stickers.

Ik woon in Wageningen Hoog. Wanneer krijg ik mijn nieuwe restafvalkliko en wordt mijn oude restafvalkliko opgehaald?

Op dinsdag 3 mei vindt een extra inzamelronde van restafval plaatst. Daarna of uiterlijk een dag later op woensdag 4 mei wordt uw oude restafvalkliko opgehaald door de firma Kliko en de nieuwe restafvalkliko van 140 liter bij u bezorgd (of die van 240 liter, als u deze keuze in januari 2016 aan ons heeft doorgeven). 
Ook als u nu al het juiste formaat restafvalkliko heeft, ontvangt u een nieuwe kliko. Dit in verband met een nieuwe kleurstelling van de restafvakliko's in Wageningen (groene romp, grijze deksel).
Medio april ontvangt u van gemeente Wageningen en ACV een brief over de omwisseling van de restafvalkliko. Bij deze brief zit een adressticker die u op uw oude restafvalkliko moet plakken voordat u deze op dinsdag 3 mei aan de weg zet. Op deze manier weet de firma Kliko dat zij de juiste container ophalen.

Ik woon in de proefwijk Noordwest / Wageningen Hoog / De Eng, kan ik een ander formaat PMD-kliko krijgen?

Omdat u al ervaring heeft opgedaan met de hoeveelheid PMD-afval kunt u per direct een ander formaat PMD-kliko krijgen omdat. Stuur hiervoor een e-mail naar wageningen@acv-groep.nl. Geef aan of u uw kliko omgewisseld wil hebben naar een 140 of 240 liter kliko.