Waarom?

In april/mei 2016 wijzigt de afvalinzameling bij laagbouwhuishoudens in Wageningen aanzienlijk. Waarom?

Eén derde minder restafval

De gemeente Wageningen wil op een duurzame manier afval inzamelen en grondstoffen terugwinnen. Daarnaast heeft de landelijke overheid vastgesteld dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt of gerecycled moet worden. Met andere woorden: iedere inwoner houdt nog maar 110 kilo restafval per jaar over. In onze gemeente is dat nu 175 kilo per inwoner. Dat betekent dat we nog een derde van ons afval meer moeten scheiden. Meer grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Een beter milieu en lagere kosten

Restafval verbranden kost geld. Grondstoffen als papier en plastic leveren geld op. Het is dus een simpele rekensom. Het verbranden van restafval is in juli 2015 ook nog een stuk duurder geworden. Als we samen als gemeente meer grondstoffen scheiden en minder restafval overblijft dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.


Goed onderbouwd

In 2013 en 2014 zijn verschillende manieren van afvalinzameling getest onder zo’n 2000 huishoudens in Wageningen (wijken Noordwest & Wageningen Hoog / De Eng). Beide proeven scoorden qua afvalscheiding hoog. De tevredenheid was verschillend in de wijken en daarom is gekozen om voor een nieuwe manier te kiezen met pluspunten van beide proeven. Meer informatie over de proeven leest u hier.

*Dit weten we uit sorteerproeven. Bij zo’n sorteerproef wordt de inhoud van een aantal restafvalcontainers volledig uitgeplozen.  Medewerkers sorteren het afval per soort: papier bij papier, plastic bij plastic enzovoorts. Op deze manier kunnen we zien hoeveel procent in bijvoorbeeld de restafvalcontainer er eigenlijk niet in thuishoort. Zie ook het filmpje.